Sijoittajat

Sijoituskohteena > Strategia

Strategia

Strategiakausi 2024–2026

Päivitetyssä kasvustrategiassamme painopiste on edelleen silmien hoidon markkinoilla, ja tavoitteenamme on nostaa kliinisen diagnostiikan laatua tuoteinnovaatioiden avulla. Lisäksi tavoitteenamme on virtaviivaistaa kliinisiä hoitopolkuja niitä integroivilla ja ennakoivilla silmien hoidon ratkaisuilla. Tehostamme entisestään asiakaslähtöisyyttä operaatioissa ja myynnissä, samalla kehittäen entisestään henkilöstöön ja yrityskulttuuriin liittyviä vahvuuksiaan. Strategiatyön osana Revenio on arvioinut ESG-prioriteettejaan ja mittareitaan. Olemme määrittäneet tuleville vuosille tavoitteet, jotka keskittyvät luomaan arvoa yhtiön sidosryhmille, yhteiskunnalle, ihmisille ja maapallolle.

Vuosien 2024–2026 päivitetyn strategian kulmakivet:

 • Kliinisen diagnostiikan laadun parantaminen kohdennetuilla tuoteinnovaatioilla

 • Kliinisten hoitopolkujen optimointi integroiduilla ja ennakoivilla ratkaisuilla

 • Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen operaatioissa ja myynnissä

 • Henkilöstön ja kulttuurin kehittämisen jatkaminen perusvahvuutena

 • Kestävän ja kannattavan kasvun jatkaminen

Revenion kilpailuedut

Osaaminen ja ihmiset

 • Toimialan ja globaalien markkinoiden tuntemus

 • Jakelukanavat

 • Maailmanluokan laatua edustavat tuotteet ja prosessit

Teknologia

 • Tutkimus ja tuotekehitys

 • Anturimyynnin tasainen kassavirta

 • Hyödynnetään IP‐suojattuja suomalaisia keksintöjä

Brändi

 • Vahva ja arvostettu iCare brändi

Tuotanto

 • Volyymijoustava tuotantomalli

Taloudellinen asema vahva

 • Kannattavuus ja tase

 • Omistaja-arvo

Kasvuamme tukevat maailmanlaajuiset trendit

Terveydenhuolto on maailmanlaajuisissa haasteissa

Globaalit megatrendit tarjoavat meille uusia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia silmien hoidon markkinoilla. Näkemyksemme mukaan globaalin näönhuollon kysyntä kasvaa ikääntyvän ja kasvavan väestön sekä muuttuvien elämäntapojen myötä. Silmien hoidon kokonaisvaltaisista järjestelmistä on tulossa yhä tärkeämpiä kasvavien järjestelmäkustannusten ja resurssien rajallisuuden vuoksi. Lisäksi etäterveydenhuollon ja potilaan etäseurannan kysyntä kaikilla markkinoilla kasvaa edelleen myös COVID-19-pandemian vuoksi.

Kasvuamme tukevat maailmanlaajuiset trendit:

 • Ikääntyvä väestö, jolla on elintapasairauksia

 • Oftalmologisen hoidon kehittyminen

 • Silmien hoidon henkilöstön riittämättömyys

 • Terveydenhoitoympäristön muuttuminen

Tunnusluvut

Tutustu Revenion taloudelliseen kehitykseen

Näkymät ja ohjeistus

Tutustu tilikauden ohjeistukseen