Sijoittajat

Hallinnointi > Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Revenio Group Oyj:llä tulee olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Yhtiön toimintaa Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi Yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että Yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hyväksytty hallituksessa. Sopimuksessa on määritelty myös toimisuhteen taloudelliset etuudet kuten erokorvaus ja mahdolliset muut korvaukset. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Johtoryhmä

Revenio-konsernin johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta, eri toimintojen johtajista. Erotuksena yhtiön lakisääteisistä toimielimistä, johtoryhmän tehtävät ovat operatiivisia. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

Johtoryhmän tehtävät add

Tehtäviin lukeutuvat:

  • investointien suunnittelu ja seuranta;

  • yrityskauppojen valmistelun ja toteutuksen ohjaus;

  • strategiaehdotusten laatiminen;

  • päivittäisen toiminnan johtaminen ja seuranta;

  • hallituksen kokousten valmisteluun liittyvät toimenpiteet.

Johtoryhmän jäsenet

B.Sc., MBA Jouni Toijala (s. 1968)

Toimitusjohtaja, Revenio Group Oyj

Jouni aloitti Revenio Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toimitusjohtajana 18.5.2020. Jounilla on laaja-alainen kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä terveysteknologia-alalta ja ohjelmistoliiketoiminnasta. Ennen Reveniolle siirtymistä Jouni on toiminut toimitusjohtajana Innokas Medical Oy:ssä ja Symbio Finland Oy:ssä sekä johtotehtävissä Nokia UK Ltd:ssä, Meridea Financial Software UK Ltd:ssä.

DI, Mika Salkola (s. 1962)

Tuotekehitysjohtaja, tonometrit, Icare Finland Oy, Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Revenio Research Oy

Mika on työskennellyt Icare Finland Oy:n tuotekehitysjohtajana syyskuusta 2015 lähtien. Mika on tuotekehityksen pitkän linjan asiantuntija. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tuotekehitystyöstä globaaleissa liiketoiminnoissa työskenneltyään muun muuassa Thermo Fisher Scientific:ssa ja Vaisalassa. Revenio Group Oyj:n johtoryhmään Mika nimitettiin 1.2.2018 alkaen.

DI, MBA Tomi Karvo (s. 1966)

Myynti- ja markkinointijohtaja, Icare Finland Oy

Tomi on toiminut 20 vuotta terveysteknologian alalla kansainvälisissä liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä Datex-Ohmedalla, Spacelabsilla, Perloksella ja Medisizella. Viimeksi Tomi on toiminut Serres Oy:ssä sairaalaliiketoiminnan johtajana. Karvo on myös ollut perustamassa Medical IT -liiketoimintaa Saksaan sekä Itävaltaan ja ollut mukana monissa yrityskaupoissa ollessaan Datex-Ohmedan ja Perloksen palveluksessa. Revenion johtoryhmään Tomi nimitettiin 6.8.2015 alkaen.

Ari Isomäki (s. 1966)

Operaatiojohtaja, Icare Finland Oy

Ari on toiminut Icare Finlandin operaatiojohtajana vuoden 2012 syyskuusta lähtien. Ari on ollut tuotannon, hankinnan ja logistiikan johtotehtävissä viimeiset 20 vuotta, sekä kotimaan että kansainvälisillä markkinoilla toimivissa yrityksissä, kuten Perloksella sekä Enstolla. Revenion johtoryhmään Ari nimitettiin 1.6.2016 alkaen.

FM, Heli Huopaniemi (s. 1972)

Laatupäällikkö, Icare Finland Oy, Laatujohtaja, Revenio Group Oyj

Heli on työskennellyt Icare Finland Oy:n laatupäällikkönä vuodesta 2010 lähtien. Aiemmin Heli on työskennellyt laatupäällikkönä Plexpress Oy:ssä, tuotekehitysjohtajana CTT Cancer Targeting Technologies Ltd:ssä sekä Helsingin yliopiston Haartman Instituutissa tutkijana. Revenio Group Oyj:n johtoryhmään Heli nimitettiin 1.2.2018 alkaen.

KTM Robin Pulkkinen (s. 1980)

Talousjohtaja, Revenio Group Oyj

Robin on siirtynyt Reveniolle Symbion EMEAn alueen talousjohtajan tehtävästä. Hän on aikaisemmin toiminut monien kansainvälisten yritysten johtotehtävissä sekä Suomessa että Kanadassa ja hänellä on vahva kokemus erilaisista taloushallinnon tehtävistä. Revenio Groupin talousjohtajaksi Robin nimitettiin 15.7.2015 ja Revenio-konsernin johtoryhmään 6.8.2015 alkaen.

DI, Giuliano Barbaro (s. 1971)

Tuotekehitysjohtaja, kuvantamislaitteet, CenterVue S.p.A.

Giuliano on toiminut 20 vuotta johtotehtävissä silmätautien diagnostiikan alalla. Aiemmin Giuliano toimi tuotekehitysjohtajana Nidek Technologiesilla (Nidek Co.n tytäryhtiö) jonka jälkeen hän vaikutti CenterVuen perustamiseen toimien toimitusjohtajana yrityksen alkuvuosina ja myöhemmin johtaen tuotekehitysyksikköä. Revenio Group Oyj:n johtoryhmään Giuliano nimitettiin 1.1.2020 alkaen.

Tri Kate Taylor, MBBS MBH (s. 1971)

Johtaja, Eye Care Solutions

Kate on Oculon perustajajäsen. Ennen Oculon perustamista Kate on työskennellyt strategisissa, poliittisissa ja vaikuttamistehtävissä McKinsey & Companylla, Maailman talousfoorumin globaalissa terveysohjelmassa, kansainvälisessä aids-rokotealoitteessa (IAVI) ja GlaxoSmithKline Biologicalsilla. Kate kuuluu Independent Hospital Pricining Authority (IHPA)-virastoon sekä Australian Digital Health Agency’s Clinical and Technical Advisory-komiteaan. Revenio Group Oyj:n johtoryhmään Kate nimitettiin 28.5.2021 alkaen.

VTM Hanna Vuornos (s. 1978)

Director, People & Culture, Revenio Group Oyj

Hanna aloitti Revenio Group Oyj:n HR johtajana 16.8.2021. Hannalla on yli 15 vuoden kokemus strategisesta ja operatiivisesta henkilöstötyöstä kansainvälisissä organisaatioissa. Ennen Reveniolle siirtymistä Hanna on toiminut johtajana Varian Medical Systemsillä sekä henkilöstön kehitys- ja johtamistehtävissä muun muassa Telialla, BearingPointilla ja Muratalla. Revenio Group Oyj:n johtoryhmään Hanna nimitettiin 16.8.2021 alkaen.

Sisäpiiri

Tutustu Revenion johtoryhmän osakeomistuksiin

navigate_next

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin

navigate_next