Sijoittajat

Sijoittajakalenteri

Sijoittajakalenteri

Hiljainen jakso

Revenio Group Oyj noudattaa sijoittajaviestinnässään hiljaisen jakson periaatetta. Hiljaisen jakson aikana Revenion edustajat pidättäytyvät keskustelemasta ja kommentoimasta yhtiön taloudellista tilannetta eivätkä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen kutakin tilinpäätöstä, puolivuotiskatsausta sekä osavuosiraporttia, ja kestää kyseisen tuloksen julkistamiseen saakka.