Sijoittajat

Sijoittajakalenteri

Sijoittajakalenteri

Varsinainen yhtiökokous 2024

Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 4.4.2024. Yhtiökouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on viimeistään 16.2.2024 toimitettava tästä kirjallinen pyyntö yhtiön hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Revenio Group Oyj, Hallitus, Äyritie 22, 01510 Vantaa.

Hiljainen jakso

Revenio Group Oyj noudattaa sijoittajaviestinnässään hiljaisen jakson periaatetta. Hiljaisen jakson aikana Revenion edustajat pidättäytyvät keskustelemasta ja kommentoimasta yhtiön taloudellista tilannetta eivätkä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen kutakin tilinpäätöstä, puolivuotiskatsausta sekä osavuosiraporttia, ja kestää kyseisen tuloksen julkistamiseen saakka.