Nettovaikutus

Vastuullisuus

Revenio-konsernin nettovaikutus

Vuoden 2022 aikana Revenion vastuullisuuden ja liiketoiminnan nettovaikutusta arvioitiin riippumattoman arvioitsijan, Upright Projectin, nettovaikutusten arviointimallilla Revenion pyynnöstä. Arviointimalli mittaa positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia läpi yhtiön arvoketjun. Uprightin arviointi tarjoaa Revenion sidosryhmille tietokannan kautta näkymän siihen, mitkä ovat Revenion vaikutukset ihmisiin, ympäristöön, yhteiskuntaan ja tietoon.

Analyysi tarkasteli yhtiön toiminnan kokonaisvaltaista nettovaikutusta neljän pääkategorian kautta:

  • Ympäröivä yhteiskunta
  • Terveys
  • Ympäristö
  • Tiedon luominen ja tiedon jakaminen

Nettovaikutusanalyysi perustuu koneoppimiseen ja sen tärkeimpinä tietolähteinä toimivat tieteelliset artikkelit. Analyysi kertoo yrityksen tuotteiden ja palveluiden vaikutuksista läpi arvoketjun ja se antaa näin arvokasta tietoa ja palautetta esimerkiksi tuotteidemme ja toimintamme kehittämiseen.

Revenion merkittävin ja oleellisin positiivinen vaikutus on vaikutus ihmisten terveyteen. Yhtiön tuotteilla ja palveluilla on merkittävä positiivinen vaikutus, kun niiden avulla diagnosoidaan fyysisiä silmäsairauksia ja silmäsairauksien lisäksi myös ennaltaehkäistään muita sairauksia.

Revenion positiivisiin vaikutuksiin huippuasiantuntijuutta edellyttävällä toimialalla kuuluu myös uuden tiedon luominen. Myös yhteiskunnallista positiivista vaikuttavuutta tulee verojen maksamisen kautta.

Asiantuntijaorganisaatiossa tieto- ja osaamispääoma on keskeinen resurssi ja nettovaikutusanalyysissä se on kaikilla yrityksillä negatiivinen ja näin myös Reveniolla vähäisessä määrin. Analyysi katsoo henkilöiden kautta saatavan tietopääoman olevan maailmassa rajallinen resurssi ja tietopääoman käyttö on vaikuttavuudeltaan negatiivista, riippumatta siitä mihin tätä pääomaa käytetään.

Negatiiviset ympäristövaikutukset, kuten vaikutus ilmastonmuutokseen, olivat selvityksen mukaan maltillisia suhteessa positiivisiin vaikutuksiin. Vaikutukset syntyvät pääosin raaka-aineiden, logistiikan ja toimitusketjun kautta sekä valmistuksen ja käytöstä poiston yhteydessä syntyvästä jätteestä.

Revenion nettovaikutus oli korkeimpien joukossa Nasdaq Helsinki -yhtiöryhmässä, jonka painotettu nettovaikutus painuu negatiiviseksi erityisesti ympäristöpäästöjen vuoksi. Revenion nettovaikutusprofiili on myös globaalisti terveystoimialan yhtiöitä verrattaessa vaikuttavuudeltaan korkeampi kuin verrokeilla keskimäärin.