Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiökokous

Yhtiökokous

Revenio Group Oyj:n ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous vahvistaa vuosittain yhtiön tilinpäätöksen, päättää osingonjaosta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta ja heille maksettavista palkkioista. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiöllä voi tarvittaessa olla ylimääräinen yhtiökokous.

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Revenio Group Oyj, Äyritie 22, 01510 VANTAA. Yhtiö ilmoittaa yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä verkkosivuillaan ja sijoittajakalenterissa päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee toimittaa pyyntönsä.

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

Mahdolliset hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa koskevat osakkeenomistajien päätösehdotukset tulee sisällyttää yhtiökokouskutsuun, mikäli päätösehdotuksen antaneilla osakkeenomistajilla on vähintään 10 %:n osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan; ja päätösehdotus on toimitettu Yhtiölle siten, että päätösehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.4.2024.

Arkisto: aiemmat yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 2021 add

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
YHTIÖKOKOUSKUTSU
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
VUOSIKERTOMUS
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
PALKITSEMISRAPORTTI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Q4

Tärkeitä päivämääriä

Osingonmaksun täsmäytyspäivä 19.3.2021
Osingon maksupäivä 26.3.2021
Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.3.2021

Varsinainen yhtiökokous 2020 add

2020

Varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 8.6.2020 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa Vantaalla.

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Palkitsemispolitiikka
Hallitukseen esitettävien uusien jäsenten esittely: Arne Boye Nielsen ja Bill Östman

Varsinainen yhtiökokous 2019 add

2019

Varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 20.3.2019 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda 2 -sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynti M4 / K4).

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouspöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

Varsinainen yhtiökokous 2018 add

2018

Varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 20.3.2018 klo 16.30 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda 2 -sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynti M4 / K4).

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouspöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

Varsinainen yhtiökokous 2017 add

2017

Varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.3.2017 klo 16.30 osoitteessa Finlandia-talo, kongressisiipi A-Sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M1 ja K1).

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouspöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2016 add

2016

Varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 15.3.2016 klo 17.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda 2 Sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynti M4 ja K4).

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouspöytäkirja
Hallituksen uuden jäsenehdokkaan esittely
Osakkeenomistajien ehdotus

Varsinainen yhtiökokous 2015 add

2015

Varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 19.3.2015 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda 4 Sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynti M4 ja K4).

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouspöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2014 add

2014

Varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 20.3.2014 klo 16.00 osoitteessa Finlandia-talo, Veranda 4 Sali, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynti M4 ja K4).

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouspöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2013 add

2013

Varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 21.3.2013 klo 13.00 osoitteessa Finlandia-talo Veranda 3 Sali, Mannerheimintie 13 e , 00100 Helsinki.

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouspöytäkirja

Ylimääräinen yhtiökokous 2013 add

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 9.12.2013 klo 10.00 alkaen osoitteessa Hotelli Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberintie 4, 01510 Vantaa.

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouspöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2012 add

2012

Varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 28.3.2012 klo 16.00 osoitteessa Palace Hotel, Eteläranta 10, 00130 Helsinki.

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouspöytäkirja

Yhtiökokous 2024

Tutustu vuoden 2024 yhtiökokouksen päätöksiin

Tiedotteet

Lue julkaisemiamme tiedotteita