Meistä

Tuotteet

World is a wonderful place. We want keep it visible for all.

Mahdollistamme silmäsairauksien tehokkaan diagnostiikan

Revenio on oftalmologisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisuiden globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit. Lisäksi konsernin silmien hoidon ohjelmistoalusta Oculo yhdistää kliinisen viestinnän, etäterveydenhuollon, potilaan etäseurannan ja data-analytiikkaosaamisen.

TUOTTEET JA RATKAISUT

SILMÄNPAINEEN MITTAUSLAITTEET

Meidät tunnetaan maailman johtavista iCare-silmänpaineen mittauslaitteista sekä CenterVue-silmänpohjan kuvantamislaitteista.

Revenio on silmänpaineen mittaukseen tarkoitettujen käsikäyttöisten silmänpaineen mittauslaitteiden markkina- ja teknologiajohtaja iCare-tuoteperheellään.

iCare IC100 ja iCare IC200

iCare IC100 ja iCare IC200 ovat nopeita, luotettavia, tarkkoja ja helppokäyttöisiä silmänpainemittareita. Kohonnut silmänpaine on ainoa glaukooman riskitekijä, johon voidaan vaikuttaa. Tämän vuoksi silmänpaineen mittaaminen on tärkeää. iCaren silmänpainemittarin käyttö ei vaadi potilaan silmän puuduttamista tai lääketieteellistä erikoisosaamista. iCare IC200:n erikoisominaisuutena on, että mittaukset voi tehdä istuvassa, puoli-istuvassa tai makuuasennossa.

iCare HOME

iCare HOME -silmänpainemittarilla potilas voi seurata silmänpaineitaan kotioloissa ja arjen keskellä. Silmänpainetiedot tallentuvat pilvipohjaiseen analyysi- ja raportointiohjelmistoon. iCare HOME -silmänpainemittarilla tehtyjen kotimittausten perusteella lääkäri saa kattavan, ajantasaisen käsityksen potilaan silmänpaineiden tasosta ja vaihteluista eri vuorokaudenaikoina.

SILMÄNPOHJAN KUVANTAMISLAITTEET

iCare EIDON AF

EIDON on saanut markkinoilla hyvän vastaanoton ainutlaatuisten, tarkkaväristen, konfokaalisten silmänpohjakuviensa ansiosta. Tuoteperheen laaja- alaiset kuvat ja täysin automaattinen toiminta ovat asettaneet alalle uusia standardeja. EIDON-laitevalikoiman kolme mallia kattavat laajasti eri kuvantamismenetelmiä.

DRSplus

iCare DRSplus luo kuvantamiselle täysin uusia standardeja. Laite esimerkiksi tuottaa laadukkaita kuvia merkittävästi pienemmistä pupilleista (2–2,5 mm) kuin muut olemassa olevat ns. ei-mydriaattiset silmänpohjakamerat. Toinen iCare DRSplus -silmänpohjan kuvantamislaitteen ainut- laatuinen ominaisuus, ja merkittävä ero kilpailijoihin on, että konfokaalisen tekniikkansa ansiosta kuvaus onnistuu myös kaihisesta silmästä tai väliainesamentumista huolimatta.

DRSplus

DRSplus on uutuustuote, joka tulee vähitellen korvaamaan DRS-laitteen. DRSplus soveltuu erityisesti diabeettisen retinopatian tunnistamiseen. DRSplus on silmänpohjan konfokaalinen kuvausjärjestelmä, joka käyttää valkoista LED-valoa aidon väristen ja yksityiskohtaisten kuvien tuottamiseksi, mikä luo uuden standardin tehokkaalle ja toimivalle verkkokalvosta otetuille kuville. DRSplus-silmänpohjan kuvantamislaitteessa siirrytään käyttämään tätä TrueColor konfokaalista teknologiaa, joka on ollut aiemmin saatavissa vain CenterVuen muissa tuotteissa. Lisäksi kuvattava pupilli voi olla aiempaa pienempikokoinen, minkä ansiosta kuva saadaan otettua entistä varmemmin kaikilta potilailta. DRSplus on nopea
ja täysin automatisoitu.

PERIMETRIT

iCare COMPASS

COMPASS lanseerattiin vuonna 2016. Sillä voidaan tutkia näkökenttää ja ottaa tarkkavärisiä konfokaalisia silmänpohjakuvia. Laitteella saavutetaan nykyisiä
suosituksia parempi toistettavuus näkökentän tutkimuksissa.

iCare MAIA

MAIA-mikroperimetri lanseerattiin vuonna 2009 ja sitä käytetään näkökentän tutkimiseen. Mikroperimetria on silmänpohjakuvausta ja automatisoitua perimetriaa yhdistävä menetelmä. MAIA on markkinajohtaja silmänpohjan mikroperiatriassa, ja sitä käytetään useissa kliinisissä lääketutkimuksissa mittaamaan verkkokalvosairauksiin käytettävien lääkkeiden tehoa.

OHJELMISTORATKAISUT

Oculo-ohjelmistoratkaisut

Oculo on australialainen silmien hoidon ohjelmistoalusta, jossa yhdistyvät kliininen viestintä, etäterveydenhuolto, potilaan etäseuranta ja data-analytiikkaosaaminen. Pilvipohjainen Oculo-ohjelmistoalusta muuttaa silmien hoitokäytäntöjä mahdollistamalla ja tehostamalla kliinistä yhteistyötä, yhdistämällä eri tietosiiloja tietojen ja kuvien jakamiseksi, sekä mahdollistamalla paremman ja kustannustehokkaamman potilaan silmien hoidon.

Ohjelmistoratkaisut parantavat potilaiden silmäsairauksien hoitoketjua sekä silmälääkäreiden ja optikoiden prosesseja huomattavasti.

Oculon edistyksellinen lähestymistapa hoitotiimien sekä niiden sähköisten potilasasiakirjojen ja kuvantamisjärjestelmien yhdistämiseen on ainutlaatuinen.