Sijoittajat

Osaketieto > Analyytikot

Revenio Group Oyj:tä seuraavat analyytikot

Carnegie Investment Bank AB

Suomen sivuliike
Eteläesplanadi 22 A
00130 Helsinki
Analyytikko: Pia Rosqvist-Heinsalmi

Inderes Oy

Itämerenkatu 2
00180 Helsinki
Analyytikko: Juha Kinnunen

OP Financial Group Markets

Gebhardinaukio 1
00510 Helsinki
Analyytikko: Kimmo Stenvall

Skandiska Enskilda Banken AB (publ)

Helsingin sivukonttori
Eteläesplanadi 8
00130 Helsinki
Analyytikko: Julius Rapeli

Nordea

Aleksis Kiven katu 7
00500 Helsinki

Analyytikko: Joni Sandvall

Danske Bank

Kasarmikatu 21 B
00130 Helsinki

Analyytikko: Daniel Lepistö

Vastuuvapauslauseke

Analyytikkojen toimittamat analyysit ovat meitä seuraavien tahojen itsenäinen ja puolueeton näkemys Revenio Group Oyj:stä, osaketunnus REG1V. Revenio Group Oyj (myöhemmin Revenio Group) ei voi vaikuttaa analyysien sisältöön eikä myöskään niissä esitettävän tiedon luotettavuuteen. Revenio Group ei vastaa tietojen todenperäisyydestä, kattavuudesta tai sen käytöstä kenenkään toimesta. Inderes Oy:n ja Carnegie Investment Bank AB:n tuottama tieto, johon sivustollamme viitataan perustuu arvioihin ja ennusteisiin, joita Revenio Groupia seuraavat ulkopuoliset analyytikot ovat laatineet.

Revenio Groupin sivustollaan viittaama ja ylläpitämä tieto ei edusta Revenio Groupin tai sen johdon mielipidettä, ennustetta eikä ennakkoarviota tulevasta. Informaatiota ei missään tapauksessa pidä pitää sijoitusneuvontana.

Revenio Group ei myöskään vastaa näiden analyysien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua.

Tämä analyytikko-sivusto on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten sitä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Lukijan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, osakkeenomistajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Lukija vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.

Analyysit

Tutustu Reveniosta tehtyihin analyyseihin

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme