Sisäinen tarkastus

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön hallitus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Sisäistä tarkastusta suorittava KHT-yhteisö ei voi olla sama taho kuin yhtiön tilintarkastusta suorittava KHT-yhteisö.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja todentaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Tarkastus perustuu Revenio Group Oyj:n hallituksen vuosittain hyväksymään tarkastussuunnitelmaan.

Yhtiön sisäistä tarkastusta suorittaa hallituksen erikseen määrittämä ulkopuolinen taho.