Revenio on maailmanlaajuisesti menestynyt suomalainen terveysteknologiayhtiö

Revenion markkinat ovat maailmalla. Tuotekehityskeskuksemme, centers of excellence, sijaitsevat Suomessa ja Italiassa. Tonometriaan liittyvien tuotteiden ja ohjelmistojen tuotekehitys tapahtuu Suomessa ja optisten tuotteiden ja ohjelmistojen Italiassa. Tavoitteenamme on laajentaa entisestään asemaamme globaalin jakelijaverkostomme sekä omien vahvojen Yhdysvaltojen myyntikanavien kautta.

Miksi sijoittaa Revenioon?

1

Parannamme suomalaisella teknologialla ihmisten elämänlaatua ja elinajan ennustetta ympäri maailman. 

2

Terveydenhuollon megatrendit kuten väestön ikääntyminen ja maailmanlaajuinen tarve kustannussäästöihin tukevat kasvutavoitteitamme.

3

Meillä on vahva näyttö liikevaihtomme kasvusta ja hyvästä kannattavuudesta. Liikevoittomarginaalimme on erinomainen. 

4

Yli puolet osakkeistamme on kotitalouksien omistuksessa ja osakkeen vaihto on vilkasta. Tavoitteenamme on myös muistaa osakkeenomistajiamme ja perinteisesti osingonmaksukykymme on ollut hyvä.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Liikevaihdon odotetaan kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden säilyvän vahvalla tasolla. 

Image
Revenio innovaatio

Keskeiset tunnusluvut

Osingonmaksuhistoria (€)